Termeni și condiții de confidențialitate

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic inscris la pozitia 125 in Registrul Partidelor Politice din Romania, cu sediul in Bd. Aviatorilor nr. 9, Bucuresti, Sector 1, Cod de Identificare Fiscala 36420951, Cont bancar: RO33UGBI0000132024257RON deschis la Garanti Bank, e-mail: [email protected], site: www.usr.ro, legal reprezentat de catre Dl. Ilie - Dan BARNA in calitate de Presedinte (în continuare, USR)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal USR: Teodora Stoian;

Adresa email: [email protected];

Partidul LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARTITATE este un partid politic înscris la poziția 181 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Str. Finlanda, nr. 15, București, Sector 1, cod de identificare fiscală 40337570, Cont bancar RO20RNCB0085161973390001 deschis la Banca Comercială Română, e-mail: [email protected], site: www.ro.plus, legal reprezentat de către Dl. Dacian Julien CIOLOȘ, în calitate de Președinte (în continuare, PLUS),

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal PLUS: Andrei Lupu;

Adresă email: [email protected];

USR și PLUS au calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și Legii nr. 190/2018

USR și PLUS vor fi numite în continuare, împreună, “Operatorii”.

Protecția datelor cu caracter personal

Prezenta secțiune vă informează cu privire la condițiile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați următoarele platformele online:

 • farapenali.ro
 • farapenali.usr.ro
 • farapenaliinfunctiipublice.ro
 • bunozoknelkul.ro
 • bunozoknelkulakozhivatalokban.ro

De asemenea prezenta secţiune vă informează cu privire la mijloacele de  exercitare a drepturilor ce vă revin conform Regulamentului UE nr. 2016/670 respectiv: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de opoziție la prelucrare, dreptul de portabilitate a datelor și de restricționare a prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le puneţi la dispoziţie dumneavoastră, prin exprimarea consimţământului și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 2016/679 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor Operatorilor.

Nu vom prelua date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din alte surse, ci doar prevăzute în această secțiune. De asemenea, nu vom transfera unor terți datele dumneavoastră cu caracter personal, decât strict în situațiile prevăzute de prezenta politică privind protecția datelor.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Operatorii colecteaza, proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in scopul utilizarii lor in campaniile politice, precum si în orice alte activitatilor politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separat.. De asemenea, Operatorii stochează si prelucrează datele cu caracter personal in scopul administrarii interne a sistemului de membri, simpatizanti şi sustinatori.

Ca partide politice inregistrate in Romania, Operatorii au un rol fundamental in realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.

Legea romana privind protectia datelor cu caracter personal statueaza ca activitatea partidelor este o sarcină care îndeplineşte  un interesul public, motiv pentru care se aplică derogările speciale incluse în art. 9 din Legea nr. 190/2018 în ceea ce priveşte colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal, inclusiv prin colectarea datelor cu caracter personal speciale referitoare la opiniile politice, in scopul realizarii acestui rol important.

Operatorii folosesc datele persoanle pentru a le utiliza in scopuri politice si pentru a-si crea o imagine asupra electoratului din Romania

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea unei persoane. Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP).

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul următoarelor platforme online:

 •  farapenali.ro
 • farapenali.usr.ro
 • farapenaliinfunctiipublice.ro
 • bunozoknelkul.ro
 • bunozoknelkulakozhivatalokban.ro

Datele cu caracter personal colectate prin completarea liber consimţită a formularului de pe platformele online menţionate anterior sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu-reşedinţă, informații geografice, cont bancar, interesele dumneavoastră, alte date de contact (spre exemplu, numărul de telefon), preferinţe de comunicare, date demografice, opinii pe diverse subiecte. De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-uri de social media, cum ar fi Facebook sau Twitter, caz în care vom folosi informațiile despre dumneavoastră exclusiv pentru scopul pentru care ni le furnizați.

De asemenea, Operatorii pot colecta cu consimţământul Dvs. categorii speciale de date personale cum ar fi opinii politice, intentii de vot, originea rasiala sau etnica, convingeri filozofice, convingeri religioase, date privind orientarea sexuala.

Cum colectam datele?

Colectam datele cu caracter personal in mod direct de la Dvs. prin oferirea lor liber consimţită de către Dvs. catre reprezentantii, voluntarii, membii si/sau simpatizanţii nostri, în una sau mai multe din următoarele modalităţi şi medii:

 • prin telefon (fie ca va sunam noi, fie ca ne sunati dumneavoastra)
 • pe suport hartie (completarea de chestionare, formulare, tabele etc),
 • digital prin completarea unor formulare pe site sau din interactiunea online cu noi prin intermediul platformelor sociale,
 • prin internediul tranzactiilor finanicare cu oricare dintre cei doi Operatorii prin donatii, plati, cumparari de produse promotionale,
 • prin inscriere in vederea participări la evenimentele, conferintele, seminariile şi orice alte acţiuni ale Operatorilor,

De asemenea, colectam datele cu caracter personal in mod indirect din surse accesibile in mod public, de pe platforme de comunicare sociala unde dumneavoastra v-ati facut publice datele personale, CCTV daca dumneavoastra mergeti in unul dintre sediile noastre dotat cu camere de supraveghere.

Cum folosim datele?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai justificat, în baza consimţământului Dvs., precum şi dacă este aplicabil in baza unui temei legal in urmatoarele modalitati 

 • pentru a vă trimite mesaje în legătură cu campaniile si orice alte acţiuni politice de-ale noastre – in desfasurarea activitatilor noastre care urmaresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic si avem un interes legitim sa informam electoratul despre acțiunile Operatorilor;
 • pentru a va contacta pe diverse subiecte, intrebari, chestionare - in desfasurarea activitatilor noastre care urmaresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic si avem un interes legitim sa interactionam cu electoratul;
 • pentru a observa si analiza intentiile de vot si opiniile politice - in desfasurarea activitatilor noastre care urmaresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic si avem un interes legitim s aintelegem electoratul si sa identificam sustinatorii Operatorilor;
 • pentru a va trimite si realiza sondaje pe care le vom analizam in desfasurarea activitatilor noastre care urmaresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic;
 • pentru a prelucrarea cererilor de inscriere si administrarea listelor de membri – in baza interesului nostru legitim de a avea o baza de date a membrilor, simpatizantilor si sustinatorilor;
 • pentru a va trimite informatii despre activitaile de strangere de fonduri organizate de oricare dintre Operatori – in desfasurarea activitatilor noastre care urmaresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic si avem un interes legitim sa asiguram finantarea Operatorilor
 • pentru procesarea donatiilor si verificarea legalitatii acestora – avem un interes legitim sa procesam donatiile si o obligatie legala sa verificam legalitatea acestora.
 • pentru realizarea cercetarilor de piata/sondaje - avem un interes legitim pentru a observa directia politicii generale in Romania.

Servicii de la părți terțe

Utilizăm platforma Nation Builder (bază de date) pentru o mai bună organizare a membrilor, simpatizanților, susținătorilor și potențialilor susținători ai fiecăruia dintre Operatori. Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate și asigură un grad adecvat de securitate și confidențialitate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm respectă măsuri tehnice și organizatorice de protecția datelor și au certificări de tip Privacy Shield și ne dau garanții suficiente pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le impunem, cu respectarea obligațiilor legale ce ne revin conform Regulamentului UE 2016/679.

Utilizăm Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem și să utilizăm mai bine următoarele platforme online:

 • farapenali.ro
 • farapenali.usr.ro
 • farapenaliinfunctiipublice.ro
 • bunozoknelkul.ro
 • bunozoknelkulakozhivatalokban.ro

În ceea ce privește utilizarea Google Analytics vă informăm cu privire la următoarele aspecte: Google Analytics este un serviciu de analiză de web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies“, fișiere de text, ce sunt memorate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului nostru de web. Informațiile generate prin intermediul cookie-ului privind utilizarea dumneavoastră a prezentului site de web sunt transmise în general unui server al Google din SUA și memorate acolo. Adresa dumneavoastră de IP este însă prescurtată anterior de către Google pe teritoriul statelor-membre ale Uniunii Europene sau în alte țări semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa completă de IP este transmisă unui server al Google din SUA și prescurtată acolo. La cererea operatorului acestui site de web Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dumneavoastră a acestui site, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului de web și de a presta alte servicii suplimentare conexe utilizării site-ului de web și utilizării internetului față de operatorul site-ului. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date ale Google. Puteți împiedica memorarea cookies printr-o setare corespunzătoare a al software-ului de browser la dumneavoastră. Mai puteți împiedica de asemenea și colectarea datelor generate prin intermediul cookie-ului și referitoare la utilizarea site-ului de web (incl. adresa dumneavoastră de IP) de către Google precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea plugin-ului de browser disponibil din următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=at. și instalarea acestuia.

Pentru a afla mai multe despre Google Analytics și despre cum colectează și procesează datele puteți accesa detaliile la adresa https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Dacă doriți să renunțați la Google Analytics și să împiedicați utilizarea datelor dumneavoastră de vizitare a site-ului web, puteți să vă instalați programul de renunțare la Google Analytics, urmând link-ul https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ro 

Cui transferăm datele Dvs. cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi niciodata vândute sau cesionate în favoarea vreunui terț. Uneori – dupa caz – datele Dvs. cu caracter personal vor fi împărtășite cu aliatii si partenerii nostri politici si electorali doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

In acest caz ne vom asigura ca partenerii nostri vor utiliza datele numai in scopurile in care acestea au fost oferite si vor lua toate masurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii, asa cum prevad dispozitiile legale.

De asemenea, vom dezvalui datele dumneavoastra furnizorilor nostri de servicii si procesatorilor de date care întocmesc analize privind activitatea noastră politică. În acest caz, ne asigurăm prin clauze contractuale încheiate între Operatori și terți, în conformitate cu art. 46 din Regulamentul UE nr. 2016/679,  că persoanele împuternicite, furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal. Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau sunt supuși regimului Privacy Shield daca sunt din SUA. Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre. 

Cum vă protejăm datele Dvs. cu caracter personal?

Securitatea datelor cu caracter personal este primordiala pentru noi si de aceea, implementam masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura integritatea și confidențialitatea. In mod periodic, o dată la 6 luni, revizuim aceste masuri pentru a ne asigura ca datele Dvs. sunt protejate în mod efectiv impotriva diverselor riscuri de dezvăluire și utilizare a acestora în mod neautorizat.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest aspect.

Setările dumneavoastră de confidențialitate și prezenta politică pot fi afectate de modificările aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări.

De asemenea, vă informăm că avem dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate, în concordanță cu prevederile legale adoptate la nivel național și european pentru a vă garanta o protecție adecvată a datelor. Vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului. În caz de modificări substanțiale ne asigurăm că acestea vă vor fi comunicate spre luare la cunoștință, cu respectarea dreptului Dvs. la informare.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele pe care le prelucrăm?

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră

Aveți dreptul să obțineți o confirmare a faptului că prelucrăm date despre dumneavoastră și să obțineți informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, condițiile de prelucrare și o copie a acestor date.

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care nu sunt exacte sau complete și pe care noi le avem despre dumneavoastră.

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în unul din rumătoarele cazuri: în cazul care datele nu mai sunt necesare pentru scopul lor inițial pentru care le-ați furnizat, în cazul în care nu mai doriți să faceți parte dintre membrii sau dintre susținătorii/simpatizanții Operatorilor USR sau PLUS, în cazul în care obiectați și nu avem motive pentru continuarea prelucrării, în cazul în care datele au fost prelucrate ilegal și/sau în cazul în care este necesară ștergerea datelor pentru respectarea legislației europene sau a legislației românești, după caz.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: dacă considerați că datele personale prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal, dacă prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să ștergem datele dumneavoastră ori în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile din această politică, dar solicitați datele în vederea intentării unei acțiuni legale sau până la verificarea faptului dacă putem continua prelucrarea în interesul nostru legitim.

Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor, dacă nu mai doriți să faceți parte dintre membrii, susținătorii sau simpatizanți, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acesta este dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și care poate fi citit prin mijloace automate, respectiv dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract și se realizează prin utilizarea mijloacelor automate.

Cât timp păstrăm (stocăm) datele dumneavoastră cu caracter personal?

In mod constant revizuim datele pe care le detinem. Pastram datele dumneavoastra atat timp cat ne este necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau atat timp cat avem un interes legitim pentru pastrarea lor.

Păstrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem o bază legală de prelucrare a datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv până când dumneavoastră va exercitați dreptul de rectificare, dreptul de opoziție și/sau dreptul de ștergere, în condițiile legii.

Unde vă puteți adresa pentru exercitarea drepturilor legale menționate la începutul acestei politici și celorlalte drepturi conferite de lege?

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la una dintre adresele [email protected] sau [email protected].

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu adresa de contact: Bucuresti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod postal 010336, Romania, www.dataprotection.ro.

FacebookDistribuie TwitterDistribuie